สารสกัดน้ำมันงา ช่วยลดอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันสำหรับคนเป็นเกาต์

Last updated: Feb 4, 2020  |  165 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความและงานวิจัย

สารสกัดน้ำมันงา ช่วยลดอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันสำหรับคนเป็นเกาต์

โรคเกาต์  เป็นโรคข้ออักเสบที่มีอาการปวดข้อรุนแรงชนิดหนึ่ง  สาเหตุเกิดจากกรดยูกริกคั่งในร่างกายมากจนตกตะกอนในข้อ  คำว่า “เกาต์” เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่า “Gout” ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Gutta,” แปลว่า “หยดของเหลว”  โดยสันนิษฐานว่า ข้ออักเสบชนิดนี้เกิดจากมีสารพิษบางอย่าง “หยด” เข้าไปในข้อ จนทำให้เกิดการอักเสบรุนแรง (ปรากฎว่าในปัจจุบัน ได้พบสารพิษที่ทำให้ข้ออักเสบชนิดนี้คือ ผลึกยูเรตนั่นเอง) 

ซึ่งพบได้ในคนทุกผิวทั่วโลก เดิมนั้นคนมักเข้าใจว่าผู้ป่วยมักจะมีข้ออักเสบภายหลังจากการรับประทานอาหารดี ๆ เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ร่วมกับการดื่มเหล้า ด้วยความเข้าใจนี้เอง  ทำให้เกิดความเชื่อผิด ๆ ที่ว่าผู้ป่วยปวดข้อทุกชนิดควรจะงด “อาหารแสลง” ได้แก่อาหารจำพวกโปรตีนเป็นส่วนใหญ่  ทั้ง ๆ ที่โรคปวดข้อจากสาเหตุอื่น ๆ  มีมากมายและไม่มีส่วนสัมพันธ์กับอาหารชนิดใด ๆ ทั้งสิ้น  โรคเกาต์เพียงโรคเดียวเท่านั้นที่อาจกำเริบได้จากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง

ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์จำนวนมาก ผู้ป่วยชายมากกว่าหญิงในอัตราส่วน ๑๐:๑  อายุที่พบโรคนี้ได้บ่อยคือตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป สำหรับเพศชายอาจพบได้ตั้งแต่อายุยี่สิบปีเศษ  แต่ในเพศหญิงมักพบในวัยกลางคน  หรือหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว ปัจจุบันโรคเกาต์เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายเป็นปรกติได้ถึงร้อยละ ๙๙ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเกินไป 

เกาต์เป็นโรคที่เกิดจากการมีกรดยูริกคั่งในร่างกาย  กรดยูริกนั้นเป็นสารหรือของเสียชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องขับออก  โดยปรกติแล้วกรดยูริกส่วนใหญ่เกิดจากผลพลอยได้ของกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของนิวเคลียสของเซลล์ (nucleoprotein synthesis) 

และพยาธิสภาพ  เมื่อเกิดภาวะมีกรดยูริกสูงในร่างกาย กรดยูริกจะแปรสภาพเป็นผลึกยูเรตตกตะกอนตามเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระดูกอ่อน เยื่อบุข้อ เส้นเอ็น พังผืด ใต้ผิวหนังและในเนื้อไต ผลึกยูเรตที่ตกเข้าไปในข้อจะทำให้เกิดการอักเสบของข้ออย่างเฉียบพลันแบบเป็น ๆ หาย ๆ ผลึกยูเรตหากสะสมมากในข้อจะทำลายโครงสร้างของข้อ เช่น กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เส้นเอ็น ให้สึกกร่อนไป ผลึกยูเรตที่สะสม่อยู่ใต้ผิวหนังจะพอกพูนเป็นก้อนทูมโตขึ้นเรื่อย ๆ และบางครั้งอาจแตกออกทำให้เกิดเป็นแผลเป็น หรืออาจติดเชื้อหนองฝีเป็นแผลเรื้อรังได้  ผลึกยูเรตที่ตกในเนื้อไตจะทำให้ไตอักเสบเรื้อรัง แต่การอักเสบจะเกิดขึ้นช้ามาก

หมายเหตุ : กรดยูริก หรือ กรดยูริค (Uric acid) เป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นผลมาจากการเผาผลาญสารพิวรีน (Purine) ซึ่งเป็นสารที่พบได้มากในสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ เนื้อแดง อาหารทะเล ยีสต์ พืชผักหน่ออ่อนหรือยอดอ่อน และเป็นผลมาจากการสลายตัวของเซลล์ในร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติในเลือดของคนเรา และจะถูกขับออกทางไต แต่ถ้าหากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือไตขับกรดยูริกได้น้อยลง ก็จะทำให้ร่างกายมีกรดยูริกคั่งอยู่มากผิดปกติ ซึ่งจะตกผลึกสะสมอยู่ตามข้อ ผิวหนัง ไต และอวัยวะอื่น ๆ ทำให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ (โรคเกาต์ หมายถึง ภาวะที่มีการเกาะของยูริกที่ข้อจนทำให้เกิดอาการอักเสบ ปวดบวม แดง ร้อน ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์อาจมีกรดยูริกในเลือดสูงหรือปกติก็ได้ และผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงก็ไม่จำเป็นต้องโรคนี้เสมอไป)

การรักษา

1.การรักษาโดยแพทย์ เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์  แพทย์มักจะให้ยาระงับข้ออักเสบเพื่อบรรเทาอาการปวดทรมานของผู้ป่วยก่อน เมื่อข้อหายปวดแล้วแพทย์จึงจะพิจารณาเลือกยาลดกรดยูริกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย และจัดขนาดยาให้พอเหมาะ

2.การฉีดยาเข้าข้อที่อักเสบ จะสามารถลดอาการปวดข้อได้รวดเร็วทันใจ แต่ก็เสี่ยงกับการนำเชื้อโรคเข้าสู่ข้อที่ไม่ปรกติอยู่แล้ว หากฉีดบ่อย ๆ จะทำให้ข้อถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงไม่ใช่การรักษาที่ถูกวิธี

3. จากงานวิจัยของต่างประเทศในหนู พบว่าน้ำมันงามีฤทธิ์ต้านการอักเสบในแบบเฉียบพลันที่เกิดจากผลึก monosodium urate monohydrate (MSU) ในถุงอากาศในหนูที่ไม่ได้รับเชื้อ Sprague-Dawley ถุงลมซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปสำหรับโรคข้ออักเสบเกาต์ อ้างอิงจาก: Endocrine Abstracts (2010) 22 P799

อ้างอิง: www.healthcarethai.com และ https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0022/ea0022p799 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com